Home | About us | บริการถ่ายภาพ | ห้องภาพ | บทความ | เว็บบอร์ด | เช็คราคากล้อง-เลนส์ | โหราพยากรณ์ | Links  
       
 

ที่มาของชื่อเว็บดูอาร์ทดี เกิดขึ้นจากการที่อยากทำเว็บมาเว็บหนึ่ง ซึ่งอยากเป็นชื่อที่ฟังง่ายๆ ไม่ยุ่งยากและมีความหมายที่สามารถสื่อถึงเว็บได้บ้าง ตั้งมาหลายชื่อก็ไม่ดีสักชื่อ แต่ละชื่อจะตามด้วย photo หรือไม่ก็ camera ซึ่งมันดูเป็นส่วนตัวมากไปและไม่เป็นกลาง และด้วยไม่ชอบกินพริก (pix) เลยคิดไปคิดมา มีคำที่พูดติดปากอยู่ประจำอีกคำที่มักใช้กัน ภาพนี้ "ดูแนวอาร์ตดีนะ" เลยมาตั้งเป็น DoartDee.com Do ที่แปลว่าทำ Art คือ ศิลปะ Dee เป็นทับศัพท์เลย แปลอีกแบบว่า ทำงานศิลปะดีก็ได้ หรือสามารถสื่อได้หลายแบบ อย่างน้อยถ่ายภาพที่ดูเป็นศิลปะ มีภาพสวย ๆ มาให้ดูกัน และอยากรวบรวมช่างภาพที่มีฝีมือ และอุดมการณ์ที่แน่ชัดมาไว้ด้วยกัน
 
ตอนแรกมีช่างภาพอยู่เพียงแค่ 3 คน ก็เป็นเพื่อนช่างภาพที่เขียนหนังสือ Exposure มาด้วยกัน จึงเป็นช่างภาพชุดแรกของเว็บ โดยจุดประสงค์หลักของการทำเว็บนี้ อย่างน้อยก็เป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิค แนวคิด ประสบการณ์ในการถ่ายภาพให้แก่กันและกัน อีกทั้งลดปัญหาการตัดราคาค่าตัวของช่างภาพ อีกทั้งให้เป็นมาตราฐานไม่ว่าจะเป็นฝีมือและการบริการ
 
ต่อมามีสมาชิกเพิ่มเติม และเป็นส่วนที่ช่วยกันผลักดันเว็บให้เติบโต ไม่ว่าจะเป็น พี่วิสรุจน์ ,ภานุพงษ์ ,พสุพร ,ป้าแอน และคนอื่น ๆ ตลอดจนลูกค้าคนแรกของเว็บคือคุณวรเดช ซึ่งก็เป็นสมาชิกเว็บอย่างเหนียวแน่น เมื่อมีเวลาก็ร่วมตอบกระทู้แทบทุกคำถาม จวบจนวันที่ 13 พย. 2548 เวลา 24.00 น. มีคนเข้าเว็บ 10,071 ครั้ง กับความภาคภูมิใจที่ทำเว็บมาได้ด้วยเน็ท GPRS ที่แสนจะช้า
 
ครบ 100,000 ครั้ง เมื่อประมาณ 6 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นวันครบรอบสามปี การจดทะเบียนเว็บพอดี ซึ่งแนวทางก็เริ่มชัดเจนมากขึ้น คือการเป็นเว็บที่แบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพ แก่ช่างภาพ ไม่ว่าเก่าหรือหน้าใหม่ มากกว่าการเน้นหางานถ่ายภาพ และตัดราคากัน กล่าวคือ ทำให้สังคมช่างภาพน่าอยู่ยิ่งขึ้น และไม่ต้องแปลกใจครับที่เว็บ doartdee กับ Rayongphotoclub ก็เป็นเว็บ พี่น้องกัน ด้วยเหตุที่หน้ากระทู้ หรือ ฟอรั่ม ไปลิ้งค์ที่ rayong เนื่องจาก ทาง Doartdee ได้เอา host ไปฝากไว้ทีเมืองนอก มันมีปัญหาเรื่องความเร็ว จึงให้ไปที่ rayong ซึ่งมี host อยู่ไทย ทำให้เร็วเหมือนเดิม แต่ที่แน่ คอนเซ็ปเว็บเหมือนเดิม คือสามารถโพสภาพได้เต็มที่
 
แต่ที่แน่ ๆ ผมภูมิใจที่ทุกวันนี้ ภาพที่โพสในเว็บ เพือ่น ๆ ช่างภาพ ไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพ หลายคน สามารถฉีกหนีข้อจำกัดของตัวเองได้ และแบ่งปันประสบการณ์ วิธี รวมทั้งให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

 
 

Doartdee Club& Studio ตรงข้าม รพ. ม. บูรพา 380/6  ถ.ลงหาด  ต.แสนสุข   อ.เมือง   จ.ชลบุรี   20130

 

Copyrights © 2007 www.doartdee.com | All rights reserved.